Topvrouwenquotum bij kwart bedrijven niet gehaald

Een kwart van de bedrijven die onder het topvrouwenquotum vallen, heeft op dit moment niet genoeg vrouwen in de raad van commissarissen.

nieuws

Een kwart van de bedrijven die onder het topvrouwenquotum vallen, heeft op dit moment niet genoeg vrouwen in de raad van commissarissen. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC. Van de ruim 100 beursgenoteerde bedrijven moet bij 26 ondernemingen – waaronder Basic-Fit en Just Eat Takeaway – het aantal vrouwen in de raad van commissarissen (rvc) nog omhoog. Bij twaalf van die bedrijven is momenteel zelfs geen enkele vrouwelijke commissaris in functie.

Sinds begin dit jaar geldt het topvrouwenquotum, dat voor een betere balans tussen mannen en vrouwen aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven moet zorgen. De wet geldt alleen voor raden van commissarissen (rvc) van beursgenoteerde bedrijven: ten minste een derde van de commissarissen moet vrouw zijn.

De bedrijven die nog niet aan het topvrouwenquotum voldoen, overtreden daarmee niet meteen de wet. Het is een zogeheten ‘ingroeiquotum’, mannelijke commissarissen mogen herbenoemd worden. Pas als er een nieuwe mannelijke commissaris wordt benoemd terwijl er nog te weinig vrouwelijke commissarissen zijn, kan die benoeming bij wet ongeldig worden verklaard.

Britt Blomsma, Director bij Ebbinge: ‘Niet alleen mannen maar ook vrouwen herkennen leiderschap eerder in een man’

“In de werving en selectie van een nieuwe toezichthouder of directeur hebben ook vrouwen in de selectiecommissie een ‘bias’ ten faveure van mannelijke kandidaten. Ook zij herkennen en vertrouwen vooral mannelijk leiderschap, zijn hun leven lang immers gewend een man aan het roer te zien. Dat is één van de redenen dat het zo langzaam gaat met de toename van de benoeming van vrouwen in dit soort posities.

Hoewel een vrouwenquotum hard nodig is, gaat een beperkt aantal vrouwen in de top het verschil niet maken. Het gaat pas vanzelf bij een generatie die is opgegroeid met evenredig veel vrouwen als directeur, minister-president, partner, CEO, dominee of bestuursvoorzitter. Dan zijn diverse teams ‘gewoon’. Tot die tijd hebben we quota en andere stimuleringsmaatregelen nodig, maar ook lef en écht leiderschap van bedrijven om daar te komen.”