SER roept grote bedrijven op mee te doen met Diversiteitsportaal

De Sociaal-Economische Raad (SER) roept grote bedrijven op zich aan te melden voor zijn nieuwe Diversiteitsportaal. Dit dinsdag gepresenteerde portaal moet ruim 5000 bedrijven op weg helpen om meer vrouwen op belangrijke posities te krijgen.

nieuws

De bedrijven, die vallen onder de wet voor meer vrouwen in de top, moeten jaarlijks hun man-vrouwverhoudingen, streefcijfers, plannen van aanpak en resultaten delen met de SER. Dat moet via het nieuwe digitale portaal, waar de bedrijven ook hun gegevens kunnen vergelijken met die van andere bedrijven. De cijfers worden aan het einde van het jaar openbaar gemaakt.

De ingebruikname van het portaal markeert volgens de SER “een belangrijke stap voor het monitoren en verbeteren van de man-vrouwverhouding”. De lancering door SER-voorzitter Kim Putters, PostNL-topvrouw Herna Verhagen en minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vond plaats op het hoofdkantoor van PostNL in Den Haag. Verhagen kreeg de eerste uitnodigingsbrief overhandigd, waarna de rest van de uitnodigingen op de post werd gedaan.

De wet voor een zogeheten vrouwenquotum of streefcijfer in de top van het bedrijfsleven is nu ruim een jaar van kracht. Daarin is bepaald dat de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven voor zeker een derde uit vrouwen moet bestaan. Grote naamloze en besloten vennootschappen moeten streefcijfers opstellen om de man-vrouwverhouding in de bedrijfstop evenwichtiger te maken.

“Door streefcijfers te formuleren en te rapporteren over de voortgang op het portaal maken bedrijven inzichtelijk waar ze staan. Ook kunnen bedrijven van elkaar leren en nog sneller stappen maken”, aldus Putters. Dijkgraaf zegt dat een goede man-vrouwverhouding ervoor zorgt “dat meer verschillende ideeën en opvattingen in de besluiten worden meegenomen” en daarnaast ook een “belangrijk maatschappelijk signaal” afgeeft.