Nederland staat in de Europese middenmoot als het gaat om de benoeming van vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Dat komt naar voren uit de jaarlijkse Gender Diversity Index, die bijhoudt in hoeverre landen progressie boeken met het aanstellen van vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van ondernemingen. Speciaalchemieconcern DSM heeft het van alle onderzochte Europese bedrijven qua diversiteit het beste op orde, aldus de studie.

Volgens het onderzoek zijn vrouwen in de negentien onderzochte landen goed voor 35 procent van de bestuurszetels van bedrijven. Bij de Nederlands bedrijven is 37 procent van de bestuurders en toezichthouders vrouw. Circa 7 procent van de onderzochte Nederlandse bedrijven heeft een vrouw als hoogste baas, wat gelijk is aan het Europese gemiddelde.

Sinds begin dit jaar zijn Nederlandse bedrijven verplicht om meer vrouwen op topposities aan te nemen. Daarvoor werd vorig jaar een wetsvoorstel aangenomen. Volgens de onderzoekers tonen de ontwikkelingen in andere landen aan dat een quotum werkt. De top drie van landen die qua diversiteit het beste scoren, te weten Noorwegen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, hebben eerder al een quotum ingesteld.

Dit is het derde jaar dat European Women on Boards (EWOB) het rapport presenteert. De studie is opgesteld in samenwerking met Kantar Public. Daarbij wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de bestuurskamers van de grootste beursgenoteerde bedrijven. De onderzoekers merken daarbij op dat er wel progressie wordt geboekt. Maar die gaat niet snel genoeg om het beoogde doel te halen, dat tegen 2025 zeker 40 procent van de topposities door een vrouw wordt bekleed.

De onderzoekers zien wel dat bedrijven die doelen stellen en zich ook aan die doelen committeren, beter scoren dan het Europese gemiddelde. Daarbij zijn er steeds meer Nederlandse bedrijven die vrouwen in de top aannemen.