‘Mensen moeten beschikken over wat wij noemen Social Roundness’

In gesprek met Robert Verwoerd van HC Partners over de waarde van Human Capital.

private-equity
Ebbinge werkt veel samen met Private Equity (PE)-partijen. Willem Dokkum, partner en verantwoordelijk voor de PE-praktijk binnen Ebbinge, en Lotty Willemsen – Tijhaar, verantwoordelijk voor Consumer Goods en Services, gaan regelmatig in gesprek met relaties in PE over de waarde van Human Capital. Ditmaal spreken zij met Robert Verwoerd van HC Partners.

Wat is voor jullie de waarde van Human Capital en hoe geven jullie hier invulling aan?
‘Human Capital is een onderscheidende factor, zeker in de huidige maatschappij waar geld ruimschoots aanwezig is; goede medewerkers zijn schaars. Hoe je de juiste medewerkers voor je organisatie en het beste managementteam vindt, verschilt per situatie. Als wij een platform (in markten waar consolidatie is ontwikkelt HC Partners platforms, waar zelfde type bedrijven zich op aansluiten, red.) starten, doen we eerst vrij veel zelf, maar uiteindelijk stellen we een extern management team aan.’

‘Mensen moeten beschikken over wat wij noemen Social Roundness: ze moeten verbinding kunnen maken met de mensen in onderliggende bedrijven, DGA’s en directies. Zo brengen ze de organisatie van A naar B’

Welke kwaliteiten zoeken jullie in kandidaten?
‘Het vinden van de juiste mensen, voor het vormen van de juiste teams, op het juiste moment in de ontwikkeling van het platform is heel belangrijk. Mensen zijn onderscheidend. Omdat wij maatwerk leveren, zoeken we kandidaten met enerzijds hard skills op vakinhoudelijke kennis, en anderzijds soft skills; wat is iemands persoonlijkheid, hoe past een individu in het team? We willen het team zodanig vormen dat de organisatie een stap verder komt. HC Partners investeert vaak in bedrijven waarin op hoge snelheid veel veranderingen plaatsvinden. We zijn altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden om in veranderende organisaties te werken. Daar is ownership belangrijk – dingen oppakken en afmaken – net als flexibiliteit en ondernemerschap. Mensen moeten beschikken over wat wij noemen Social Roundness: ze moeten verbinding kunnen maken met de mensen in onderliggende bedrijven, DGA’s en directies. Zo brengen ze de organisatie van A naar B.’

Hoe zorg je ervoor dat mensen overeind blijven?
‘Door de samenwerking met Ebbinge kunnen we veel sparren over wie we zoeken, dankzij hun grote netwerk en nuttige expertise in het vinden van de  best passende kandidaat. We proberen middels deze intensieve samenwerking de kans op het vinden van de juiste kandidaat zo hoog mogelijk te krijgen. Uiteindelijk zoeken wij mensen die goed tot hun recht komen in snel veranderende organisaties. Ook moet een goede onboarding van de kandidaat niet onderschat worden. We smeden een team in lijn met de strategie voor de middellange tot lange termijn.’

‘Vroeger had een CEO vanuit hiërarchisch oogpunt van nature veel aanzien. Tegenwoordig moet je inspireren, bouwen en verbinding maken om mensen mee te krijgen’

Wat betekent écht leiderschap voor jullie?
‘Iemand die zich in de werkomgeving thuis voelt, beschikt over ownership en verbindend is, kan een echte leider zijn. Vroeger had een CEO vanuit hiërarchisch oogpunt van nature veel aanzien. Tegenwoordig moet je inspireren, bouwen en verbinding maken om mensen mee te krijgen. Daarom moet een CEO beschikken over goed zelfinzicht. Door een duidelijke visie en strategie neer te zetten, kan hij de mensen in zijn organisatie meenemen op basis van inhoud en empathisch vermogen. Als je het voor elkaar krijgt om een connectie te maken met de andere kant van de tafel, kun je de doelstellingen van het  bedrijf beter realiseren..”

De wereld verandert. Er is een toenemende vraag naar digital expertise. Ebbinge investeert in de verdere uitbouw van een digital community. Hoe kijk jij naar deze ontwikkeling in relatie tot de waarde van Human Capital?
‘Industrieën veranderen en digitalisering is zeker een factor. Bij het samenstellen van een managementteam is het van belang dat er ook affiniteit is met de digitale wereld, het gaat hierbij om de gezamenlijke competenties van het team. Veel van onze klanten werken met digitale workflows. Die data is voor ons ontzettend van belang om het bedrijf te sturen, maar sterker nog, zo krijgt het bedrijf heel veel inzicht in zijn eigen performance. Wij kunnen hiermee zoveel teruggeven waardoor die ondernemer zijn bedrijf nóg beter kan aansturen.’

Lees ook: ‘Elk mens is een combinatie van ervaring en potentieel’ – In gesprek met Vincent Braams van Vendis over de waarde van Human Capital