Leiderschap in retailorganisatie; ‘Pas op met applaudisseren voor jezelf’.

De coronacrisis raakt de retail op allerlei manieren. Reden voor Ebbinge om met een aantal leiders uit retail in gesprek te gaan. In een Zoomsessie uiteraard. We spraken een aantal CEO’s en CCO’s uit deze branche.

opinie

De coronacrisis raakt de retail op allerlei manieren. Reden voor Ebbinge om met een aantal leiders uit retail in gesprek te gaan. In een Zoomsessie uiteraard. We spraken een aantal CEO’s en CCO’s uit deze branche. Wat vraagt het van hen als leider en welke thema’s zijn nu relevant. Wat viel ons op in deze gesprekken:

1. Overconsumptie en overproductie – de noodzaak van een nieuwe businessmodel
Het was er al langer, maar wordt nu pijnlijk duidelijk: overconsumptie en overproductie. Fashionbedrijven die 12 tot 24 collecties op jaarbasis brengen, met lage verkoopprijzen. Maar is dit wel nodig? Retailers zien nu afnemend koopgedrag van de consument. Je koopt pas een nieuwe jeans als je oude kapot is. Alleen red je het daar als retailer niet mee. Steeds vaker horen we geluiden dat retailers terug willen naar 2 tot maximaal 4 collecties per jaar, met artikelen die minder seizoens- en trendafhankelijk zijn en daarmee continuïteit en duurzaamheid uitstralen. De branche moet een antwoord gaan vinden op de vraag: hoe kunnen we de overproductie en overconsumptie doorbreken en toch relevant en winstgevend blijven?

2. Leveranciersmanagement
Productie van goederen vindt steeds meer plaats in landen als China en India. De lockdown legt nu bloot hoe afhankelijk we zijn van complexe logistieke lijnen en van bepaalde landen en zelfs leveranciers. Dit geeft te denken. Het spreiden van productie over verschillende leveranciers en ook het steunen van economieën dichterbij huis lijkt relevanter dan ooit.

3. Samenwerken in de keten
Samenwerken in de keten, niet alleen met leveranciers, maar met alle partijen. Een duurzame open relatie met vastgoedeigenaren blijkt nu van vitaal belang. Er zijn voorbeelden waarin Corona tot meer bereidheid en wederzijds begrip heeft geleid. Door de samenwerking te zoeken en alle partijen in de keten te betrekken bij de dilemma’s die spelen wordt de keten, en daarmee elke schakel, sterker. Unaniem is de wens dit vast te houden.

4. Consolidatie in de markt
De druk op omzet en winstgevendheid van retailorganisaties is groot. Met name fashionretailers hebben het moeilijk. Het tijdelijk moeten sluiten van winkels, de 1,5 m afstand en het feit dat mensen voldoende kleding in hun kast hebben liggen dragen hieraan bij. De voorraden stapelen zich op. Een aantal retailers zal omvallen. Hoe bereid je je als organisatie voor op deze consolidatie en, belangrijker nog, hoe voorkom je dat je zelf omvalt? Stel jezelf continu de vraag: wanneer ben ik relevant voor mijn klanten en doelgroep en hoe blijf ik dat? Welke behoefte heeft mijn klant en hoe spring ik daarop in? Kunnen we de samenwerking zoeken met andere partijen in de markt? Relevantie versus pure commercie en gezond opportunisme; deze balans is een groot vraagstuk in deze tijd.

5. Stijging van de online verkoop
Corona heeft ook een positief gevolg: de online verkoop van producten groeit enorm. Voor organisaties die hun online business op orde hebben is dit heel fijn. Maar voor de traditionele retailers is het online kanaal vaak nog geen winstgevend onderdeel. De vele retouren en kosten die hiermee gepaard gaan, zijn hier debet aan. Belangrijkste vraag hier: hoe speel je nu snel in op de boost in online, hoe organiseer je het efficiënt en hoe maak je dat rendabel?

6. Leiderschap in crisistijd
Last but not least: wat vraagt deze tijd van leiders en hun leiderschapsstijl? Mensen werken vanuit huis, de verbinding hebben en houden is essentieel. Juist nu moet een leider voor de troepen staan: laat zien wie je bent en wat je vindt, geef mensen vertrouwen en een duidelijke richting en, ‘walk the talk’. Wees creatief en innovatief, hoe ga je met deze nieuwe werkelijkheid om? Zowel naar je klanten als naar je medewerkers. Leg de verantwoordelijkheid laag, laat mensen zelf met oplossingen komen. Heb lef en vertrouwen, experimenteer met nieuwe manieren van werken en nieuwe business modellen. Pas wel op dat je geen dingen doet ‘over de rug van de coronacrisis’: pas op met applaudisseren voor jezelf.

De conclusie: er is een nieuwe werkelijkheid ontstaan in retail, een markt die al veel langer voor grote vragen stond. Er zijn vragen bijgekomen en bestaande vragen zijn urgenter geworden. We hebben nog lang niet alle antwoorden. Maar zien wel een grotere bereidheid dat te erkennen en er open over te praten, met elkaar. Retail moet nadenken over relevantie, nieuwe businessmodellen, samenwerken in de keten, maar bovenal ook over het eigen leiderschap.