Het leiderschap van Pauline Mulder, CFO van Natuurmonumenten

'Ik baseer mijn besluiten op data én gevoel'

het-leiderschap-van

Wat voor leiderschap verwachten we van een Chief Financial Officer? Vincent Timmers van Ebbinge sprak met Pauline Mulder, CFO van Natuurmonumenten.

Wat doet Natuurmonumenten precies?
Natuurmonumenten beschermt en beheert ruim 100.000 hectare natuur in Nederland. In onze natuurgebieden staan ook veel monumenten en erfgoed; we zijn één van de grootste particuliere beschermers van erfgoed in Nederland. Een ander speerpunt is om mensen mee te nemen in het zich sterk maken voor de natuur. Natuurmonumenten is een vereniging met een enorme achterban. Dit aspect noemen we ‘beweging’ en is eigenlijk net zo belangrijk als het feitelijke beschermen en beheren. Het afgelopen jaar hebben 880.000 mensen geld gedoneerd en we hebben zo’n 6.000 vrijwilligers. Er is een enorm samenspel van leden, donateurs en vrijwilligers. We hebben ruim 300 natuurgebieden en werken echt door het hele land, dat vind ik ook het mooie van deze organisatie.

Je hebt altijd in de non-profit sector gewerkt, heeft dat idealisme altijd in je gezeten?
Ja, ik heb altijd geweten dat ik iets voor de wereld wilde doen. Vroeger wilde ik al naar Afrika. Ik herinner me de hongersnood in Ethiopië in de jaren 80 heel goed. Die beelden zie ik nog zo voor me. Dat was voor mij het moment dat ik dacht: daar ga ik wat mee doen. Ik heb ontwikkelingssociologie gestudeerd, dit past echt bij me. In het gezin waarin ik ben opgegroeid, was veel aandacht voor de natuur en ontwikkelingswerk.

Ik kom uit een christelijk milieu en daar stond centraal wat je kon betekenen voor je medemens. Dat heeft mij de sociale inslag meegegeven. Dat ik iets wil doen wat ertoe doet. Dat is de rode draad in mijn leven. Ik heb altijd dingen gedaan waar ik in geloof.

Hoe heeft die jeugd jou gevormd?
Mijn jeugd heeft me een stevige sociale basis gegeven. Inmiddels heb ik afstand genomen van het geloof. Het was een conservatief milieu waar bepaalde waarden en normen een grote rol spelen. Op mijn 19e kreeg ik een relatie met -toen nog- mijn vriendin, nu mijn vrouw. Dat was een omslag in mijn leven. Dat paste niet in dat milieu en men reageerde daar niet positief op. In die periode was ik erg op mezelf aangewezen en heb ik veel nagedacht over wie ik ben en hoe ik wil leven. Dat heeft me gemaakt tot wie ik nu ben.

Hoe heeft dit je gevormd als CFO?
Ik heb er een bepaalde kwetsbaarheid aan overgehouden, maar ik ben er ook sterker door geworden. Het was niet echt een keuze. Er gingen deuren dicht, maar aan de andere kant gingen er ook weer deuren open. Ik heb er van geleerd dat ik het beste functioneer als ik heel dicht blijf bij wie ik ben en waar ik voor sta. Ik heb leren vertrouwen op mijn innerlijke kompas, mijn intuïtie en gevoel. Ook als CFO baseer ik mijn besluitvorming op data én gevoel. Het een kan niet zonder het ander. Ik geloof in de menselijke maat en leef op een manier die daar bij past.

Toen ik begon bij Natuurmonumenten heb ik er ook expliciet voor gekozen om dit verhaal te vertellen, omdat ik denk dat ik hiermee mensen kan helpen. Dat het hun de ruimte geeft om zichzelf te zijn en te zijn wie ze zijn. Dat vind ik belangrijk.

Wat is de grootste uitdaging die op jouw bord ligt, als directeur financiën en bedrijfsvoering?
Het ‘er klaar voor zijn’. We zijn bezig met de gebiedsgerichte aanpak; hoe we het geld dat we te besteden hebben, het beste kunnen inzetten voor de natuur. Klaar zijn voor wat er verandert in wet- en regelgeving, op een manier die bij ons past. Wij zitten aan tafel met allerlei verschillende mensen en partijen, met verschillende belangen en in verschillende gebieden. Van natuurorganisaties tot overheden en boeren. Dat vraagt om een duidelijke visie, dat vrijwilligers weten hoe we erin staan en dat er mensen zijn die die standpunten kunnen verwoorden aan die tafels.

Ik moet zorgen dat ik goed snap waar het over gaat, maar ook dat de mensen in mijn afdelingen goed begrijpen wat er speelt, zodat ook zij hun rol goed kunnen vervullen. Als ze niet voldoende begrijpen wat er speelt, stuit je op weerstand. Mijn rol is het verbinden van de verschillende niveaus in de organisatie.

Fotografie: Pieter Bas Bouwman