Dit zijn de 7 belangrijkste eigenschappen van duurzame leiders volgens Nederlandse CEO’s

Leiders kunnen zich niet meer beperken tot het sturen op winstgevendheid. Moderne leiders hebben ook oog voor de maatschappelijke impact van hun organisatie. Maar over welke eigenschappen moet zo'n moderne leider beschikken?

Nieuws
 • Publicatiedatum: 28 oktober 2019
 • Auteur: Niels van Tent

Dit zijn de 7 belangrijkste eigenschappen van duurzame leiders volgens Nederlandse CEO’s

In de Verenigde Staten gaven tientallen grote bedrijven onlangs te kennen de aandeelhouder niet meer op de eerste plaats te zetten. Ook in Nederland wordt van leiders verwacht dat zij verder kijken dan de winstcijfers en oog hebben voor de impact die hun bedrijf heeft op maatschappij en milieu. Maar aan welke eigenschappen moeten moderne leiders voldoen? Executive search-bureau Ebbinge deed samen met Nyenrode onderzoek naar welke vernieuwing in leiderschap nodig is om een organisatie ‘beter, duurzamer en inclusiever’ te maken.

Onderzoeker en senior consultant Niels van Tent van Ebbinge: ‘De wereld verandert, dus leiderschap moet meeveranderen.’ Van Tent wilde geen belerende boodschap de wereld insturen. Dus werden er 28 interviews met Nederlandse CEO’s en leidinggevenden gehouden over leiderschap. Onder de geïnterviewden bevonden zich onder meer Arie Koorneef (ASN Bank), Erik Does (EkoPlaza) Volkert Engelsman (Eosta) en Mariah Mansvelt Beck (Yoni). Uit de antwoorden distilleerden de onderzoekers zeven kwaliteiten van wat zij Echt Leiderschap noemen. De onderzoekers schrijven dat deze zeven kwaliteiten onderscheidend zijn, maar in meer of mindere mate bij leiders aanwezig kunnen zijn. Wat in veel van de opgetekende eigenschappen doorklinkt is dat leiders een balans moesten vinden tussen volhardendheid (inzake de eigen visie) en de bereidheid om open te staan voor (en te leren van) kritiek.  \

De zeven eigenschappen van ‘Echte Leiders’:

 1. Zelfbewust
  Een leider heeft een goed zelfinzicht. Dit betekent dat hij niet alleen kennis heeft van zijn competenties, maar ook van zijn tekortkomingen. Volgens een van de geïnterviewden gaat duurzaam leiderschap juist over de vraag wie je bent als mens. ‘Geloof jij mensen, vertrouw jij in mensen; zit jij niet je eigen ego te projecteren op een heel bedrijf?’
 2. Verantwoordelijk
  Leiders mogen niet weglopen voor verantwoordelijkheid. Hier gaat het niet alleen om de verantwoordelijkheid voor het bedrijf, maar ook om de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin de leider zich bevindt. Echte leiders willen hun talenten inzetten om een positieve maatschappelijke impact te maken.
 3. Visionair
  Echte leiders hebben geen strategie, maar een eigen visie of toekomstdroom. Ze laten zich niet leiden door de waan van de dag of kleine tegenslagen, maar houden vast aan hun langetermijnvisie en weten mensen te enthousiasmeren voor hun visie. Tegelijkertijd, zo zegt een van de geïnterviewden, moet je wel open staan voor kritische geluiden.
 4. Risicobereid
  Wie geen risico’s durft te nemen, verandert niets. Leiders beperken zich niet tot het onder controle houden van zaken, maar zijn veranderingsgezind en bereid de consequenties van hun handelen te dragen. Ze tonen lef en gaan tegen gangbare opvattingen in. ‘Innovatie is 75% tegengas overwinnen’, aldus een geïnterviewde.
 5. Verbindend
  Een leider is een bruggenbouwer die zowel binnen als buiten de organisaties relaties kan opbouwen. Dit vereist inlevingsvermogen en de bereidheid om je kwetsbaar op te stellen. Een goede leider deelt de successen en zorgt goed voor de mensen om hem heen.
 6. Koersvast
  Een koers uitstippelen en daar volledig voor gaan is een belangrijke eigenschap van duurzame leiders. Leiders laten zich niet te gemakkelijk verleiden om van hun visie af te wijken en stellen hun doel altijd boven het redden van hun eigen hachje.
 7. Impactvol
  Een leider wil iets nalaten en is intrinsiek gemotiveerd door het doel dat hij of zij voor ogen heeft. ‘Aan het eind van mijn leven wil ik het gevoel hebben: ik heb iets nagelaten, ik heb iets bereikt. Ik had een visie, een passie’, zo verantwoord een van de geïnterviewden deze kwaliteit.

Bron: (gepubliceerd op: 28-10-2019, door MT.nl)

Echt leiderschap voor positieve verandering

Nieuws
‘Hoe kan je succesvol zijn in een wereld die faalt’, vroeg Feike Sijbesma, de topman van DSM, zich af in een interview in de Volkskrant. Succes is meer dan alleen zakelijk, financieel succes voor de organisatie zelf, het vraagt van een topvrouw of -man ook dat hij of zij een positieve bijdrage levert aan die falende wereld.
Geschreven door:
Niels van Tent

Dit zijn de 7 belangrijkste eigenschappen van duurzame leiders volgens Nederlandse CEO’s

Nieuws
Leiders kunnen zich niet meer beperken tot het sturen op winstgevendheid. Moderne leiders hebben ook oog voor de maatschappelijke impact van hun organisatie. Maar over welke eigenschappen moet zo'n moderne leider beschikken?
Geschreven door:
Niels van Tent

Mentorprogramma Level 20 brengt talent naar de top

Nieuws
14 young professionals in PE en VC krijgen een mentor, om zo de doorstroom van voornamelijk vrouwelijk talent naar de top van de sector te bevorderen

CEO Wessanen: “It is all about clean purpose and strong performance”

Nieuws
In samenwerking met Duurzaam Bedrijfsleven interviewde Anita te Water Christophe Barnouin. De CEO bij organic food company Royal Wessanen.
Geschreven door:
Anita te Water