De toezichthouder als moreel kompas

Vorige week pleitten meer dan 250 bedrijven om duurzaamheid als hoeksteen voor herstelplannen na Corona te nemen. Het nemen van brede maatschappelijke betrokkenheid is al langer ingezet. Logisch dat die veranderende kijk op ondernemerschap ook betekent dat leiderschap verandert.

opinie

Ebbinge en Nyenrode hebben onderzoek gedaan naar welke kwaliteiten van leiders daarbij horen. Dit leidt tot een veranderende kijk op leiderschap. Maar leidt dit ook tot een andere kijk op toezicht houden?

Ja, bepleiten Niels van Tent, Sacha Spoor en André Nijhof. Het bewaken van de ethische waarden en normen moet een op zichzelf staande rol van toezichthouders zijn, naast het toezicht houden op de strategie, sparringpartner en werkgever zijn en het netwerken.

Toezichthouders moeten een moreel kompas zijn voor de keuzes in de strategie en de bedrijfsvoering en sparren met bestuurders op basis van moreel gezag.

Lees het artikel hier: GBT – toezichthouder als moreel kompas