Executive Search, Interim Management en Human Capital advies binnen de Non-Profit sector.

Investeren in zorg en kinderopvang draagt bij aan een gezonde toekomst.

Non-Profit

Ebbinge is ruim 20 jaar actief voor organisaties zonder winstoogmerk en biedt een breed scala aan producten. Van invulling van Directie, Commissariaat en Interim Management posities. Tot doorlichting van de top, inzichtelijk maken van verborgen talent, Human Capital Scans, Team Assessments en Ontwikkeling.

Non-profit organisaties

De organisaties waarvoor wij werken zijn zowel grote als kleine organisaties binnen de non-profit. Werkzaam in een veelheid van verschillende sectoren zoals de kunstsector, de politiek of ontwikkelingshulp. Maar ook maatschappelijke organisaties in bijvoorbeeld zorg, onderwijs, arbeidsvoorziening, kinderopvang of woningbouwcorporaties.

Vaak is het de noodzakelijke taak van het management om te veranderen. Veelal onder toenemende druk van de overheid. Met als achtergrond dat er minder geld beschikbaar is of doordat de markt verandert en de organisatie mee moet. Dat betekent met ‘behoud van het goede’ zorgen dat de organisatie gezond een volgende fase in kan gaan.

Het zijn vaak complexe organisaties. Bijna niets is wat het lijkt. De cultuur in non-profit organisaties is veelal te typeren als betrokken, intrinsiek gemotiveerd met veel professionaliteit. Daar gaat een enorme kracht vanuit. De omgangsvorm is sociaal en het management deskundig. Vaak kunnen in deze organisaties duidelijkheid, richting en kostenbewustzijn vergroot worden. Om een nieuwe gezonde koers te kunnen varen, passend bij de markt, de nieuwe werkelijkheid en de beschikbare inkomsten. Als gezegd: veranderen met behoud van het goede.

In sommige gevallen moet het roer echt om. Het betreft dan een herstructureringsopdracht. De urgentie is meestal hoog. Zorgen voor een fundamentele verandering op korte termijn. Met een nieuwe focus op kosten, reorganiseren, perspectief krijgen. Een interim management oplossing kan dan geschikt zijn. Wij hebben een goed netwerk van ervaren interim managers, die weten wat het is om succesvol een verandering te managen in een dergelijke markt.

Kwaliteit mensen

Ebbinge probeert de klantorganisatie écht te begrijpen, de historie, waar men nu staat, wat er moet gebeuren, te kruipen in de huid van de opdrachtgever. En ook niet voor de hand liggende vragen te stellen. Wij helpen bij het in kaart brengen van het potentieel en de formulering van de opdracht bij binnenkomst voor de gezochte directeur. Het doel: de best passende kandidaten vinden.

Wat wij bieden

Wij helpen de vertaling te maken van waar de organisatie nu staat, de cultuur en zakelijke context, naar de toekomst. De vereiste veranderingen bepalen mede het profiel van de meest geschikte kandidaten. Zij hebben verbinding met de organisatie, de opdracht en de (gewenste) cultuur en mensen. De groep passende kandidaten is per definitie klein. De invulling luistert nauw. Wij kennen of zoeken de beste kandidaat, die als alle genoemde aspecten betrokken worden, ook de ‘best passende’ kandidaat zal zijn.

Informatie en contact

Wim Keizer, Britt Blomsma, Niels van Tent, Kyra van West.

T: +31 (0) 20 5725 725
E: info@ebbinge.nl