Executive Search van Commissaris en Toezichthouders ‘Nieuwe Stijl’ binnen de publieke sector.

Commissariaat & Toezicht

De Toezichthouder Nieuwe Stijl

De rol van commissaris en toezichthouder is de afgelopen 10 jaar fundamenteel veranderd. Zij worden veel meer aangesproken op de kwaliteit van strategie en leiding van een organisatie. Daarnaast wordt van commissarissen en toezichthouders verantwoording gevraagd omtrent hun eigen functioneren en die van de gehele RvC / RvT waar zij onderdeel van uit maken.

De nieuwe rol van een toezichthouder vraagt om een andere inzet, belangstelling en invulling. Wij zien een toenemende vraag naar de Commissaris & Toezichthouder ‘Nieuwe Stijl’. Deze heeft een nauwe betrokkenheid bij het doen en laten van een organisatie. Brengt specifieke ervaring en deskundigheid in en kan bogen op een uitstekende reputatie. En realiseert zich niet alleen de eis van onafhankelijkheid, maar weet ook wat de eigen verantwoordelijkheid betekent bij de meest essentiële vraagstukken. Elke mogelijke schijn van vrijblijvendheid is daarmee verleden tijd.

Een greep uit onze praktijk

Publiek/private organisaties die de kwaliteit binnen hun Raad van Toezicht/Commissarissen willen versterken. Onze klanten in dit segment zijn divers qua achtergrond. Een groot aantal organisaties in de publieke of publiek-private sector die aan nieuwe marktwerking of toenemende financieringseisen worden blootgesteld. In de zorgsector, woningbouwcorporaties, energie, onderwijs, publiek privaat/ZBO en meer.

Wij werkten onder meer voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers (alle leden nieuw te vormen Adviesraad), Woonbron (Vz. en twee leden RvC), Beweging 3.0 (twee leden RvC), IJsselmeer Ziekenhuizen (lid RvT), Cordaan (Vz. en lid RvT), VGA (lid RvC), De Goede Woning (lid RvC), HilverZorg (Vz. RvT), Tomingroep (Vz. en leden RvC), Aids Fonds (Vz. RvT), Woningnet (vier leden RvC), Aloysius Stichting (leden RvT).

Wat wij bieden

Wij bieden klanten toegang tot ons netwerk van Commissarissen & Toezichthouders ‘Nieuwe Stijl’. Met als uitgangspunt steeds de vraag wat de inbreng van de gezochte commissaris of toezichthouder moet zijn bij de realisatie van de toekomstige doelstellingen. Daarnaast aansluitend bij de reeds aanwezige kwaliteiten binnen de RvC/RvT.

Het zijn personen die wij in de regel goed kennen. Vaak bestuurders en directeuren die zelf nog een actieve rol binnen een organisatie vervullen.

Leergang aankomende Toezichthouders en Commissarissen

Ebbinge heeft een leergang ontwikkeld voor voor huidige & toekomstige leden RvC / RvT. In het publieke en private domein. Het is een leergang met gecombineerde focus op vaardigheden en kennis. Naast kennisonderwerpen gaat het om de persoonlijke ontwikkeling van leiderschap, zelfreflectie, stijl van beïnvloeden en eigen effectiviteit. Lees verder.

Informatie en contact

Wim Keizer, Britt Blomsma, Kyra van West, Niels van Tent, Paul van Dam.

T: +31 (0) 20 5725 725
E: info@ebbinge.nl