Human Capital advies, Executive Search en Interim Management (Algemeen directeur, lid college van bestuur, CFO, Financieel directeur, CEO, Lid MT, Commercieel directeur, COO, Operationeel Directeur, CTO) in de Publieke Sector.

Binnen de publieke sector onderscheiden wij een aantal disciplines met voor ieder discipline een gespecialiseerd team.

Publieke sector

Executive Search, Interim Management en Human Capital advies voor directie en bestuur in de publieke sector.

De invulling van directie en (senior) management posities binnen het publieke domein. Het zijn de belangrijkste functies die de toekomst van de organisatie bepalen. Aan goede CV's is meestal geen gebrek. Maar het gaat om de best passende kandidaat. Dat vereist een goed inzicht zowel in de persoon als in de organisatie.

Executive Search van Commissaris en Toezichthouders ‘Nieuwe Stijl’ binnen de publieke sector.

De rol van commissaris en toezichthouder is de afgelopen 10 jaar fundamenteel veranderd. Zij worden veel meer aangesproken op de kwaliteit van strategie en leiding van een organisatie. Daarnaast wordt van commissarissen en toezichthouders verantwoording gevraagd omtrent hun eigen functioneren en die van de gehele RvC / RvT waar zij onderdeel van uit maken.

Executive Search, Interim Management en Human Capital advies binnen de Non-Profit sector.

Ebbinge is ruim 20 jaar actief voor organisaties zonder winstoogmerk en biedt een breed scala aan producten. Van invulling van vaste en interim posities binnen (senior) management, directie en commissariaat. Tot doorlichting van de top, inzichtelijk maken van verborgen talent, Human Capital Scans, Team Assessments en Ontwikkeling.

Executive search, Interim Management en Human Capital advies voor Goede Doelen organisaties, maatschappelijke organisaties en NGOs.

Het vinden van ‘Goede mensen voor Goede Doelen’ zoals NGO’s en maatschappelijke organisaties behoort tot één van de meest inspirerende activiteiten binnen ons dagelijkse werk. Het sluit direct aan op ons streven om een herkenbare bijdrage te leveren aan de maatschappij, passend bij onze eigen waarden: kwaliteit, groei en ambitie van mensen, teams en organisaties.

Executive Search, Interim Management en Human Capital advies in de Publiek Private sector.

Wij richten ons op het (top)management van publieke organisaties. De vraagstukken en de omgeving in het (semi-) publieke domein kennen daarin een eigen dynamiek en grote complexiteit. Ebbinge is succesvol in de bemiddeling van kandidaten vanuit (semi-)publieke organisaties naar andere marktsectoren en vice versa.

Foto bij Leergang Toezichthouder 'Nieuwe Stijl'

Toezichthouden is een vak en vraagt naast kennis en deskundigheid om effectief leiderschap en zelfinzicht. In het publieke en private domein. Ebbinge heeft een leergang ontwikkeld voor toezichthouders (in spé) met andere insteek. In deze leergang wordt veel aandacht besteed aan inzicht in persoonlijke drijfveren enerzijds en concrete, directe toepassing van nieuw gedrag anderzijds.

De veranderingen in de zorg, het bijbehorende leiderschap en de corporate governance zijn zeer actuele onderwerpen en staan volop in de belangstelling. Organisaties zien zich gesteld aan verschillende eisen van strategisch-bestuurlijke, commerciële, politieke, financiële en ook persoonlijke aard. Ondernemerschap met oog voor specifieke aspecten van de zorg.