Human Capital advies, Executive Search en Interim Management (Algemeen directeur, lid college van bestuur, CFO, Financieel directeur, CEO, Lid MT, Commercieel directeur, COO, Operationeel Directeur, CTO) in de Publieke Sector.

Ebbinge signaleert een toenemende behoefte aan diversiteit in de top van de publieke sector. 48% van de topbenoemingen in 2016 gerealiseerd door Ebbinge in de (semi)publieke sector is vrouw.  

Helft van de topbenoemingen in de publieke sector is vrouw

Ebbinge signaleert een toenemende behoefte aan diversiteit in de top van de publieke sector. 48% van de topbenoemingen in 2016 gerealiseerd door Ebbinge in de (semi)publieke sector is vrouw.  

Groeiende behoefte aan diversiteit

Wim Keizer, partner bij Ebbinge en verantwoordelijk voor het publieke domein, ziet een toenemende behoefte aan diversiteit in de top van de publieke sector: “Steeds vaker geven publieke organisaties bij de start van de search aan dat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uitgaat naar een vrouw. Desgevraagd presenteren wij een shortlist waarvan de helft van de kandidaten vrouw is. Door ons uitgebreide netwerk en betrokkenheid bij Stichting Topvrouwen zijn wij in staat de vrouwelijke doelgroep proactief te benaderen en te interesseren en vervolgens te selecteren. Het is uiteindelijke de opdrachtgever die het besluit neemt over de eindkandidaat. We zijn er dan ook trots op dat van het aantal topbenoemingen 48% vrouw is!”

Vrouwelijke commissarissen en toezichthouders

Van de toezichthouders en commissarissen benoemd door Ebbinge in de (semi)publieke sector is 36% vrouw. Wim Keizer: “Ook binnen deze groep zie je dat het aantal vrouwelijke benoemingen stijgt. Door onze eigen leergang voor toezichthouders hebben we meer zicht op vrouwelijk (opkomend) talent. Het vraagt dan soms lef van een opdrachtgever om voor nieuw talent te kiezen. In de praktijk blijkt echter dat dit vrijwel altijd goed uitpakt en bijdraagt aan nieuwe inzichten.”

Talent naar de Top

Ebbinge heeft de Code Executive Search Bureaus ondertekend en committeert zich daarmee aan een actieve rol bij de benoeming van vrouwen in topposities. De Code is een initiatief van de toenmalige stichting Talent naar de Top, één van de oprichters van de Stichting Topvrouwen. Deze stichting onderschrijft het belang van meer m/v diversiteit in de top van Nederlandse bedrijven en organisaties. Sandra Lutchman, voormalig directeur Talent naar de Top: “Als initiatiefnemer van de Code ben ik trots en verheugd over dit zeer positieve resultaat. Chapeau voor Ebbinge en alle andere bureaus die zich zo inzetten voor meer vrouwen aan de top.”  

Informatie en contact

Wim Keizer

T: +31 (0)20 5 725 725
E: info@ebbinge.nl